informator

informator"Edukacja przyszłości, edukacja ustawiczna,
powinna być doświadczeniem globalnym, całożyciowym,
w aspekcie poznawczym i praktycznym człowieka"

Raport dla UNESCO przygotowany przez Międzynarodową Komisję  
do spraw Edukacji XXI wieku pod przewodnictwem  
Jacques'a Delorsa "Edukacja: jest w niej ukryty skarb"  


Al. Gen. Hallera 16/18
Budynek A
80-426 Gdańsk
tel. (58) 301-29-00
tel. kom. 883 989 462
tel. kom. 883 989 347
fax. (58) 305-27-29
e-mail: okun@okun.gda.pl
Nr konta: 53 1240 1268 1111 0010 5292 1086